ஜூன் 12 குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

 

ஜூன் 12 குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (ஐ.எல்.ஓ) குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினத்தை 2002 இல் துவக்கியது,

இன்னும் நடைமுறையில் உள்ள குழந்தைத் தொழிலாளர்களின் சட்டவிரோத நடைமுறை குறித்த விழிப்புணர்வைப் பரப்புவதே இந்த நாளின் நோக்கமாகும். இந்த நாளின் நோக்கம் உலகம்

 

நம் கண்களை கதிர் வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இயற்கை இண்டிகோ சாய சாறு

முழுவதும் அதை முற்றிலுமாக ஒழிக்க விழிப்புணர்வை பரப்புவதும் ஆகும்
குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான இந்த ஆண்டு உலக தினத்தின் கருப்பொருள் “இப்போதே செயல்படுங்கள்: குழந்தைத் தொழிலாளர்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வாருங்கள்!”

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *