சமூக பணியில் அறம் செய் இயக்கம்

திருச்சி அறம் செய் இயக்கத்தின் முலமாக இமயம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் இளங்கலை படித்துவரும் மாணவிக்கு கல்வி உதவித்தொகை ரூ.8000 வழங்கி உதவி செய்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *