உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்தியா தங்கவேட்டை…

டெல்லியில் ISSF (சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் கூட்டமைப்பு) நடத்தும் சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் உலகக்கோப்பை போட்டியை நடத்திவருகிறது. இதில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு அணி

Read more