கூகுள் மீட் ஜூன் 2021 வரை தான்

கூகுள் மீட் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள் (Google Classroom) கூகுள் வகுப்பறையை பயன்படுத்துகின்றனர் என தெரிவிக்கப்பட்டது.   கடந்த ஆண்டு மார்ச் 2020 தொடக்கத்தில்

Read more