இந்திய ராணுவ வீரர் அல்ட்ரா மராத்தான் 4300 கி.மீ

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பெற வேண்டி இந்திய ராணுவ வீரர் நாயக் வேலு காஷ்மீரிலிருந்து கன்யாகுமரி வரை அல்ட்ரா மராத்தான் ஓட தொடங்கியுள்ளார். இந்த சாதனையை ஏப்ரல்

Read more