இன்றைய தினம்

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

⏺மொனாக்கோ விடுதலை பெற்றது(1297)

⏺ஆல்பிரட் வெயில், புள்ளிகளையும் கோடுகளையும் கொண்ட தொலைத்தந்தியை அறிமுகப்படுத்தினார்(1838)

⏺அலாஸ்காவில் ராணுவ ஆட்சி வந்தது(1900)

⏺பிடெல் காஸ்ட்ரோவின் கியூபப் புரட்சி முடிவுக்கு வந்தது(1959)

திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் மொத்த வியாபாரிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி… « Trichy Outlook – News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *