திருச்சி சாலைகளில் கால்நடைகள் திரிந்தால் 10 ஆயிரம் அபராதம்

திருச்சி மாநகராட்சி சாலைகளில் கால்நடைகளை சுற்றித்திரிய விட்டால் 10 ஆயிரம் அபராதம்

திருச்சி மாநகராட்சி பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாகவும் சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை மாநகராட்சி மூலம் பிடித்து செல்வதோடு 10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து, மூன்று நாட்களுக்குள் செலுத்தி சம்பந்தப்பட்ட கால்நடை உரிமையாளர் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் அதனை விற்பனை செய்து மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தப்படும் என மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *