திருச்சியில் “தண்ணீர்” கிளப் துவக்கம்

திருச்சி எம்.ஏ.எம்.,மேலாண்மை கல்லூரியில் தண்ணீர் அமைப்பு சார்பாக “தண்ணீர் கிளப் ” துவங்கப்பெற்றது . இந்நிகழ்ச்சியில் மாஸ்டெர் குழுமத்தின் செயலாளர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திருமதி பாத்திமா பத்தூல் மாலுக் தலைமை வகித்தார். மேலும் தலைவர், திரு.கே.சி.நீலமேகம், தண்ணீர் கிளப் ,அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தண்ணீர் மிகவும் முதன்மையானது என்று அவர் தெரிவித்தார்.இதனைத்தொடர்ந்து செயலாளர்,பேராசிரியர் சதீஸ்குமார், தண்ணீர் & மாணவர் கழகம்,என்ன நடவடிக்கைகள் நடத்தப்படுகின்றன. செயல்பாடுகள்  மற்றும் தண்ணீரைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை உருவாக்குங்கள் என்று அவர் கூறினார். நிகழ்ச்சியின் விருந்தினராக பங்கேற்ற பனானா லீப் , உரிமையாளர் திரு. ஆர். மனோகரன் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவரும் தண்ணீரைப் பாதுகாப்பதில் அவர்கள் வகிக்கும் பங்கை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனஅவர் தெரிவித்தார். மேலும் தண்ணீரைப் பாதுகாக்கும் பல்வேறு முறைகள் மற்றும் சமூகத்திற்கு அதன் பயன் பற்றிய ஆழமான அறிவையும் அவர் நிரூபித்தார். அனைத்து தனிநபர்களும் மழை நீர் சேகரிப்பு மூலம் ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும், மற்ற முறைகளின் மூலமும் தேவையற்ற முறையில் வீணாக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர் வலியுறுத்தினார். நீரைப் பாதுகாப்பதற்கான சில பழங்கால முறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். நீர் மேலாண்மை நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள், இது தண்ணீரின் வீணாவதைக் குறைக்கிறது, இது சுற்றுச்சூழலைப் பெருமளவில் பாதுகாக்க வழி வகுக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தண்ணீரை பொருத்தமான மற்றும் நியாயமான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். நமது வாழ்நாள் முழுவதும் தண்ணீரைச் சார்ந்தது என்றும், நீர் சேமிப்பு மற்றும் அனைவரும் எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்வது என்பது பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது நமது பொறுப்பு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *