திருச்சி புனித வளனார் கல்லூரியில் கோவிட் சகாப்தத்தின் பிந்தைய வணிகத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் இயக்கம் பற்றிய சர்வதேச கலந்துரையாடல்

திருச்சி

சர்வதேச
வெபினார் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவினை திருச்சி புனித கல்லூரியின்
எம்.ஆரோக்கியசாமி சேவியர் தொடக்க
உரையுடன்
துவங்கப்பட்டது, அவர் தனது தொடக்க
உரையில் கல்வித் துறை மற்றும் ஏனைய
தொழிற்ச்சார்ந்த வணிகத்தின் கடந்த
மற்றும் எதிர்கால விரிவாக விளக்கினார். முதலாவதாக இத்தகைய கால நிகழ்கால
சவால்களை பற்றி மாநாட்டினுடைய அமைப்புச் செயலாளர் முனைவர்.
அருள்தாஸ் வரவேற்புரையாற்றினார்
இவ்விழாவிற்கு புனித வளனார்
கல்லூரியின் இணைமுதல்வர் டாக்டர் வி.அலெக்ஸ் ரமணி அவர்கள் பாராட்டுரை வழங்கினார் இத்தகைய சர்வதேச மாநாட்டினுடைய கூட்டுநர் ஒற்ற
வணிகவியல் துறையின் முனைவர்
அலெக்ஸாண்டர்
பிரவின் துரை வாழ்த்துரை வழங்கினார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *