திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் நல்லிணக்கநாள் உறுதிமொழி ஏற்பு.

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் நல்லிணக்கநாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி  ஆணையர் திரு.ப.மு.நெ.முஜிபுர் ரகுமான் அவர்கள் தலைமையில் இன்று (19.08.2021) காலை 11 மணிக்கு  முன்னாள் பாரதப் பிரதமர் திரு.ராஜீவ் காந்தி அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி மாநகராட்சி அலுவலர்கள்  மற்றும் பணியாளர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள்.

இந்தநிகழ்ச்சியில் உதவிஆணையர்கள் திரு.ச.நா.சண்முகம், திரு.செ.பிரபாகரன், திரு.எஸ்.திருஞானம், மற்றும் அலுவலர்கள்,  பணியாளர்கள் நல்லிணக்க நாள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார்கள்.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *