இந்தியாவில் முதல்முறையாக வியட்நாம் துணைத் தூதரகம்..!!

இந்தியாவில் முதல்முறையாக வியட்நாம் துணைத் தூதரகம் பெங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூரில் திறக்கப்பட்டுள்ள வியத்நாம் துணைத் தூதரகத்தின் கௌவுரவ துணைத் தூதராக என்.எஸ்.சீனிவாஸ் மூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வியட்நாம் மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையே முதலீடுகளை மேம்படுத்துவதற்காகவே துணைத் தூதரகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வியட் நாமின் 80 சதவீத மக்கள் பெத்த மதத்தை பின்பற்றி வருவதால், இந்தியாவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையே வரலாற்று ரீதியான தொடர்பு உள்ளது.

வியட்நாமின் 26 ஆவது முதலீட்டு பங்குதாரராக இந்தியா உள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான தொழில் முதலீட்டு உறவை மேம்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.

மருந்து, ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் முதலீடு செய்ய வியத்நாம் சிறந்த நாடாகும். அந்நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் பெங்களூரில் உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *