இமாச்சல பிரதேசத்தின் ஆலங்கட்டி எதிர்ப்பு துப்பாக்கி சோதனை.

ஆலங்கட்டி மழை காரணமாக பயிர் சேதத்தை எதிர்கொள்ளும் தோட்டக்கலை நிபுணர்களுக்கு உதவ, இமாச்சல பிரதேச அரசு உள்நாட்டில் உருவாக்கிய ‘ஆலங்கட்டி எதிர்ப்பு துப்பாக்கிகளின்’ பயன்பாட்டை சோதிக்கும் .

இந்த ஆலங்கட்டி எதிர்ப்பு துப்பாக்கி என்பது மேகங்களில் ஆலங்கட்டி கற்களின் வளர்ச்சியை சீர்குலைக்க அதிர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கும் இயந்திரமாகும்.

 

மாடித்தோட்டம் அமைக்க விரும்புவோர்…

 

இது அசிட்டிலீன் வாயு மற்றும் காற்றின் வெடிக்கும் கலவையை அதன் கீழ் அறைக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் துப்பாக்கி “சுடப்படுகிறது” , இது ஒரு அதிர்ச்சி அலையை வெளியிடுகிறது.
இந்த அதிர்ச்சி அலைகள் மேகங்களில் நீர் துளிகளால் ஆலங்கட்டி கற்களாக மாறுவதைத் தடுக்கின்றன, இதனால் அவை மழைத்துளிகளாக விழும்.

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *