திருநங்கைகளை பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது பங்களாதேஷ்.

திருநங்கைகளை வேலைக்கு அமர்த்தும் நிறுவனங்களுக்கு பங்களாதேஷ் அரசு வரி சலுகைகளை வழங்குகிறது. இது
வேலைவாய்ப்பை வழங்குவதற்கும், வாழ்க்கைத் தரங்களின் உயர்வை உறுதி செய்வதற்கும், மூன்றாம் பாலின உறுப்பினர்களின்

நம் கண்களை கதிர் வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இயற்கை இண்டிகோ சாய சாறு

 

சமூக மற்றும் பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்வதற்கும் இந்த சிறப்பு வரி சலுகைகளைச் வழங்குகிறது.

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *