டேவிட் டியோப் சர்வதேச புக்கர் பரிசை வென்றார்.

பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் டேவிட் டியோப் சர்வதேச புக்கர் பரிசை வென்றார்.பரிசை வென்ற முதல் பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் இவர்.
இவர் எழுதிய “அட் நைட் ஆல் பிளட் இஸ் பிளாக்” 50,000 பவுண்டுகள் ($70,000) பரிசைப் பெற மற்ற ஐந்து இறுதிப் போட்டியாளர்களை வென்றது, இது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட

 

 

 

மாடித்தோட்டம் அமைக்க விரும்புவோர்…

 

 

எந்த மொழியிலும் புனைகதைக்குத் திறந்திருக்கும். பரிசுத் தொகை ஆசிரியருக்கும் அவரது மொழிபெயர்ப்பாளரான அண்ணா மொஸ்கோவாக்கிஸுக்கும் இடையில் பிரிக்கப்படும்.

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *