உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்கள் பற்றிய விவரம்.

2021 ஆம் ஆண்டில் உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் வருடாந்திர கணக்கெடுக்கப்பட்டது அதில் ஆக்லாந்து முதல் இடத்திலும் அதைத் தொடர்ந்து ஜப்பானில் ஒசாகா மற்றும் டோக்கியோ, ஆஸ்திரேலியாவில் அடிலெய்ட் மற்றும் நியூசிலாந்தின் வெலிங்டன் ஆகியவை உள்ளன.இது நிலைத்தன்மை, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், கல்வி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஆகிய ஐந்து பரந்த பிரிவுகளில் 30 க்கும் மேற்பட்ட தரமான மற்றும் அளவு காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாழ்வாதாரக் குறியீடு நகரங்களை வரிசைப்படுத்துகிறது.

 

இதோ உங்களுக்காக இந்திய ராணுவத்தில் வேலை.

 

 

கோவிட் -19 தொற்றுநோயைக் கொண்டிருப்பதில் அதன் வெற்றிகரமான அணுகுமுறையின் காரணமாக ஆக்லாந்து தரவரிசையில் முதலிடத்திற்கு உயர்ந்தது.

முன்னர் 2018-20 க்கு இடையில் உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரமாக இருந்த வியன்னா 12 வது இடத்திற்கு சரிந்தது.

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *