ஹைதராபாத்தில் சூரியனைச் சுற்றி அரிய 22 டிகிரி ஒளிவட்டம்(சன் ஹாலோ) காண்கிறது.

கடந்த மாதம், இதேபோல் பெங்களூரு நகரம் இந்த அரிய சன் ஹாலோ நிகழ்வை மே 24 அன்று கண்டது.பெங்களூருக்குப் பிறகு, ஹைதராபாத்தில் (ஜூன் 2) சூரியனைச் சுற்றி அரிய 22 டிகிரி ஒளிவட்டம்(சன் ஹாலோ) காண்கிறது.இது ஒரு அசாதாரண ஆப்டிகல் சூரியக் காட்சியாகும் மற்றும்இது கெலிடோஸ்கோபிக் விளைவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சந்திரனைச் சுற்றி தெரியும் போது, ​​இது நிலவு வளையம் அல்லது குளிர்கால ஒளிவட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இது மேகங்களில் மில்லியன் கணக்கான பனி படிகங்கள் உள்ளன, அவை ஒரு வட்ட வானவில் வளையத்தின் தோற்றத்தை அளிக்க ஒளியைப் பிரதிபலிக்கின்றன மற்றும் பிரிக்கின்றன.

 

மனித மூளையைப் பிரதிபலிக்கும் திறமையான செயற்கை சினாப்டிக் நெட்வொர்க்கை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்குகின்றனர்

 

இந்த செயல்பாட்டின் போது, ​​ஒளி பனி படிகங்கள் வழியாக செல்லும் போது ஒரு முறை இரண்டு வெவ்வேறு ஒளிவிலகல்களுக்கு உட்படுகிறது இவ்வாறு இரண்டு கட்டங்களின் போது, ​​இது பனி படிகத்தின் விட்டம் பொறுத்து வளைகிறது மற்றும் இரண்டு ஒளிவிலகல்கள் அதன் அசல் புள்ளியிலிருந்து 22 டிகிரி அதை வளைத்து 22 டிகிரி வளையத்தின் பெயரைக் கொடுக்கும்.

மேலும் இது சூரியனின் அல்லது சந்திரனின் கதிர்கள் சிரஸ் மேகத்தில் உள்ள அறுகோண பனி படிகங்களின் மூலம் ஒளிவிலகல் திசைதிருப்பப்படும்போது நிகழ்கிறது.

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *