இந்தியாவில் புதிதாக5 விமான நிலையங்களில் 8 விமான பயிற்சி அமைய உள்ளன.

இந்தியாவில் புதிதாக5 விமான நிலையங்களில் 8 விமான பயிற்சி மையங்கள் அமைய உள்ளன அவை
கர்நாடகாவில் பெலகாவி மற்றும் கலாபுராகி, மகாராஷ்டிராவின் ஜல்கான், மத்திய பிரதேசத்தின் கஜுராஹோ மற்றும் அசாமில் உள்ள லிலாபரி ஆகிய ஐந்து விமான நிலையங்களில் இந்த எட்டு மையங்கள் நிறுவப்பட உள்ளன என்று சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

 

சாக்லேட் வண்ணத்தை கொண்டுள்ள புதிய தவளை இனங்கள்.

 

இந்தியாவை சர்வதேச பறக்கும் பயிற்சி முனையமாக உருவாக்கவும், இந்திய வீரர்கள் வெளிநாட்டு மையங்களில் பயிற்சி மேற்கொள்வதைத் தடுக்கவும் இந்த எட்டு மையங்கள் நிறுவப்படுகின்றன.

கூடுதலாக, இந்த அகாடமிகள் இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளில் உள்ள கேடட்டுகளின் பறக்கும் பயிற்சி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *