ஜூன் 1 ஆம் தேதி உலகளாவிய பெற்றோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1 ஆம் தேதி உலகளாவிய பெற்றோர் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
1983 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தீர்மானத்தில் குடும்பங்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து சமூக மேம்பாட்டு ஆணையம் ஐ.நா. பொதுச்செயலாளரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.

1989 ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்தில், 1994 ஆம் ஆண்டு குடும்பத்தின் சர்வதேச ஆண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1993 இல், ஐ.நா பொதுச் சபை மே 15 சர்வதேச குடும்ப தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று முடிவு செய்தது.மீண்டும் 2012 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஜூன் 1 ஐ உலகளாவிய பெற்றோர் தினமாக ஏற்றுக்கொண்டது.

குழந்தைகளின் வளர்ச்சியே குடும்பத்தின் முதன்மை பொறுப்பு என்பதையும் இந்த நாள் ஒப்புக்கொள்கிறது.குழந்தைகளுடனான தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பு மற்றும் குழந்தைகளுடனான உறவை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் செய்யும் வாழ்நாள் தியாகங்களுக்காக அனைத்து பெற்றோர்களையும் பாராட்ட இந்த நாள் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது .

துவரப்பு சுவையுள்ள உணவுகள் உடலில் எதிா்ப்பாற்றலை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

 

 

உலகளாவிய பெற்றோர் தினமான 2021 இன் கருப்பொருள் ‘உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து பெற்றோர்களையும் பாராட்டுங்கள்’. உலகெங்கிலும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக மேற்கொண்ட போராட்டங்கள், தியாகங்கள் மற்றும் முயற்சிகள் குறித்து கருப்பொருள் ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கிறது.

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *