நம் கண்களை கதிர் வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இயற்கை இண்டிகோ சாய சாறு

பீன் குடும்பத்தின் ஒரு தாவரத்தின் இலைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் இயற்கை இண்டிகோ சாயம் தீங்கு விளைவிக்கும் லேசர் கதிர்வீச்சிலிருந்து மனித கண்ணைப் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டது என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

கண்கள் மற்றும் உணர்திறன் ஆப்டிகல் சாதனங்களை பாதுகாப்பதற்கும் ,தீங்கு விளைவிக்கும் கதிர்வீச்சை பலவீனப்படுத்துவதற்கும்

ஆப்டிகல் லிமிட்டர்களை உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம் என்று அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

புதிய ஆர்த்ரிடிக் முழங்கால் வலி சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வலியைக் குறைக்கலாம்

ஒளியியல் பண்புகளை ஆய்வு செய்த ராமன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஆர்.ஆர்.ஐ) மற்றும் பெங்களூரு கென்ஸ்ரி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆராய்ச்சியாளர்கள், தீங்கு விளைவிக்கும் லேசர் கதிர்வீச்சிலிருந்து மனித கண்களைப் பாதுகாக்க இயற்கை இண்டடிகோ பயன்படுகிறது என கண்டறிந்துள்ளனர்.

 

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *