விவசாய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக்கான எண்கள்

விவசாய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக்கான எண்கள் தீர்வுக்கான எண்கள்

விவசாயிகள் தங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைத்திட மாநில அளவில் 044 – 22253884 என்ற தொலைபேசி எண்ணை வேளாண்துறை அறிவிப்பு.

மாவட்ட அளவில் விவசாய பொருட்களை விற்பனை, சேமித்தல் போன்றவற்றுக்கு தொடர்புகொள்ளவும் மாவட்ட வாரியாக தொலைபேசி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *