வீட்டில் இருந்தபடியே ஈசியாக ‘ஆங்கிலம்’ கற்க மொபைல் ஆப்கள்.

நவீன உலகத்தில் நம் தாய்மொழியுடன் இன்றளவும் இணைப்பு மொழியாக இருப்பது ஆங்கிலம் தான். தற்போதுள்ள நிலையில் ஆங்கிலம் கற்க வெளியே போக வேண்டிய அவசியமில்லை. மொபைல்ஆப்கள்மூலம் வீட்டில் அமர்ந்த படியே எளிதாக கற்கலாம். அதன்படி,

ஆகிய மொபைல் ஆப்கள் மூலம் எளிதாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

செய்திகள், நிகழ்வுகள் வேலைவாய்ப்புகள் மேலும் பல தகவல்கள் அறிய எங்களுடன் இணைத்திருங்கள்.
https://t.me/trichyoutlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *