‘டௌக்டே’ 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் புயல்…

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (ஐஎம்டி) மே 16 ஆம் தேதி அரபிக் கடலில் சூறாவளி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று ஒரு முன்னறிவிப்பை 11 மே 2021 அன்று வெளியிட்டது.

வட இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் உருவான 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் புயல் இதுவாகும்.

மியான்மர் இந்த புயலுக்கு ‘டௌக்டே’ என்ற பெயர் வைத்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *