இதுவரை ஐபிஎல் 2021-ல் இருந்து வெளியேறிய வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் முழு பட்டியல்

இதுவரை ஐபிஎல் 2021-ல் இருந்து வெளியேறிய வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் முழு பட்டியல்.

கேன் ரிச்சர்ட்சன்

ஆடம் ஸம்பா

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்

லியாம் லிவிங்ஸ்டன்

ஆண்ட்ரூ டை

 

ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்

பென் ஸ்டோக்ஸ்

மிட்செல் மார்ஷ்

ஜோஷ் ஹாஸ்லெவுட்

ஜோஷ் பில்ப்பே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *