கோவிட் மருத்துவமனைகள் பற்றிய விவரங்கள் ‘TRUECALLER’ இருக்கு…

Truecaller  இந்தியாவில் அதன் பயனர்களுக்காக கோவிட் மருத்துவமனை பற்றிய விவரங்கள் அறிவதற்காக தொடர்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தொடர்புகளில் கோவிட் மருத்துவமனைகளாக நியமிக்கப்பட்ட பல்வேறு மருத்துவமனைகளின் தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் முகவரிகள் இருக்கும்.

இதேபோல், ட்விட்டர் பயனர்களுக்கு கோவிட்-19 தடுப்பூசி ‘FACT BOX ‘ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

OYO நம்நாட்டில் சுகாதார அமைப்புக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகளை ‘ஓயோ கேர்’ என்று அறிமுகப்படுத்தியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *