ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியான இன்று ஆங்கில மொழி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது

ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியான இன்று ஆங்கில மொழி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது

ஆங்கில மொழி நாள் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 23 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

மொழியை ஆராய்வதன் மூலம் பன்மொழி மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டாடுவதே இதன் நோக்கம். பிரபல மொழி எழுத்தாளர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் பிறந்த நாள் மற்றும் இறந்த தேதியை ஆங்கில மொழி நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த நாள் ஐ.நா. மொழி நாட்களில் ஆறு நாட்களில் ஒன்றாகும்.

ஆங்கிலமொழிகொண்டாடுவதற்காக 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு (யுனெஸ்கோ) இந்த நாளை நிறுவியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *