ஏப்ரல் 23 ஆம் நாளான இன்று உலக புத்தக நாளாக கொண்டாப்படுகிறது.

ஏப்ரல் 23 ஆம் நாளான இன்று உலக புத்தக நாளாக கொண்டாப்படுகிறது.

உலக புத்தக நாள் மற்றும் பதிப்புரிமை தினம் என்றும் அழைக்கப்படும் உலக புத்தக தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 அன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. புத்தகங்களைப் படித்தல், வெளியீடு மற்றும் பதிப்புரிமை ஆகியவற்றின் நன்மைகளை அங்கீகரிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் உலக புத்தக தினம் கொண்டாடப்படுகிறது

2021 உலக புத்தக தினத்தின் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, யுனெஸ்கோ ஒரு புத்தக முகப்பு சவாலை உருவாக்கியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *