அனைத்து அரசு அலுவலகங்களையும் மூடிய உத்தரகண்ட் அரசு

அனைத்து அரசு அலுவலகங்களையும் மூடிய உத்தரகண்ட் அரசு

சுத்திகரிப்புக்காக வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை அனைத்து அரசு அலுவலகங்களையும் மூட உத்தராகண்ட் அரசு முடிவு செய்துள்ளது

ஏப்ரல் 2021 அன்று உத்திரகண்டில் உள்ள 19 வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை மீறியது, எனவே மாநில அரசு அலுவலகங்கள் மூன்று நாட்கள் வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை சுத்திகரிப்புக்காக  மூடப்பட்டது

அந்த மாநிலத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை இல்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *