நோபல் பரிசு வென்ற பொருளாதார வல்லுனர் காலமானார்.

ராபர்ட் முண்டெல் காலமானார்.

ஐரோப்பாவில் அறிவுசார் தந்தையாகக் கருதப்பட்ட நோபல் பரிசு வென்ற மற்றும் விநியோக பக்க பொருளாதார வல்லுனர் ராபர்ட் முண்டெல் ஏப்ரல் 2021 இல் காலமானார்

ஒரு நாணய மண்டலம் வெற்றிபெற நெகிழ்வான சந்தைகள் அவசியம் என்ற கோட்பாட்டிற்காக முண்டெல் 1999 இல் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை வென்றார்.

அவரது ஆராய்ச்சி அந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 11 ஐரோப்பிய அரசாங்கங்களால் அமைக்கப்பட்ட யூரோவுக்கு அடித்தளம் அமைக்க உதவியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *