ஆடு, ஈமு மற்றும் கோழி குஞ்சு ஆச்சிரியமான நட்பு …

வில்ட்ஷயர் பண்ணையில் ஒரு குட்டி ஆடு, ஈமு மற்றும் கோழி குஞ்சு ஆகிய மூன்றும் நண்பர்களாக உள்ளன.

விக்கிள், செபாஸ்டோபோல் கோழி குஞ்சு மற்றும் ஈமு ஆகியவை ஒரு இன்குபேட்டரில் பிறந்தன, அதே நேரத்தில் ஆல்பிரட் என்ற குட்டி ஆடு தனது தாயால் உணவளிக்கப்படவில்லை.

வில்ட்ஷயரில் உள்ள கெய்ன்ஹில் கிராமப்புற மையத்தில் உள்ள தன்னார்வலர்களால் அவைகள் வளர்க்கப்பட்டுவருகின்றன.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *