BRO எல்லைப்புறச் சாலைகள் அமைப்பு வேலைவாய்ப்பு 2021

எல்லை சாலைகள் அமைப்பு நிறுவனத்தில் 06 பதவிகளுக்கான 459 காலியிடங்கள்

01. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பல திறமை கொண்ட பணியாளர் (Multi Skilled Worker) பணிக்கான காலியிடங்கள் – 250

02. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வரைவு பணியாளர் (Draughtsman) பணிக்கான காலியிடங்கள் – 43

03. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மேற்பார்வையாளர் (Supervisor Store) பணிக்கான காலியிடங்கள் – 11

04. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆய்வக உதவியாளர் (Lab Assistant) பணிக்கான
காலியிடங்கள் – 01

https://trichyoutlook.com/2021/03/16/staff-selectioncommision/

05. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஸ்டோர் கீப்பர் (Store Keeper Technical) பணிக்கான காலியிடங்கள் – 150

06. BRO – 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ரேடியோ மெக்கானிக் (Radio Mechanic) பணிக்கான காலியிடங்கள் – 04

இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க https://bro.gov.in/ என்ற பி.ஆர்.ஒவின் அதிகார பூர்வ இணையத்தளத்தை அணுகவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *