ஐபில் ஸ்பான்சார்கள் 2021

இந்த வருடம் நடக்கவிருக்கும் ஐபில் போட்டிக்கு ஸ்டார் ஸ்போட்ஸ் சேனல் 14 ஸ்பான்சர்களை கொண்டுவந்துள்ளது .
அவைகள்
Dream11
Byjus
Phone Pe
Just Dial
Bingo
Kamla Pasand
AMFI, Frooti
Asian Paints
Thums Up
Vodafone-Idea
Mondelez
Amazon Prime
Groww

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *